Αδριάνειο Υδραγωγείο – Ένα μεγάλο έργο ανάπλασης σχεδιάζεται για να πάρει το δρόμο της υλοποίησης