Αίγινα: Νερό από την ΕΥΔΑΠ, με τη σφραγίδα της Περιφέρειας Αττικής