Ίλιον: Παράδοση απορριμματοφόρων και καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων