Έργα καθαρισμού των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής