Στο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων στο Ζάππειο