Τελετή παραλαβής και παράδοσης στην Περιφέρεια Αττικής