Τα χρήματα της Περιφέρειας δεν είναι για το μπαούλο, αλλά για έργα