Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά