Από το Μαρούσι παρουσίασε ο Γ. Πατούλης το στρατηγικό σχέδιο της Νέας Αρχής για την ανάπτυξη του Βόρειου Τομέα Αττικής