Στη δοξολογία για τον εορτασμό των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος