Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ο Γ. Πατούλης