Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής