Με συνεργασία και συναίνεση, θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών της Αττικής