Με επίκεντρο τη δρομολόγηση αναπτυξιακών έργων για την Αττική, συναντήσεις με τον υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη και τον υφ. Ανάπτυξης Γ. Τσακίρη