Σε κεντρικές εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία