Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα πρόληψης υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου της Περιφέρειας