Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες των πολιτών της Αττικής