Οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου της Νέας Αρχής για την Ανατολική Αττική