Ο κ. Σγουρός δεν βρήκε ούτε μία λέξη αυτοκριτικής για τα χαμένα χρόνια της περιφέρειας