Επίσκεψη στο εργοτάξιο του κτιριακού συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης