Επίσκεψη στην Αίγινα του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη