Περιφέρεια Αττικής: Εκλογή του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής