Απάντηση στις ανακρίβειες της κας Δούρου για τα Απορρίμματα της Αττικής