Φιλανθρωπικός αγώνας 100 ωρών “NoFinish Line” (25-29 Μαΐου)