Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η δράση για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού