Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ