Σύμφωνο Συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών με στόχο κοινές δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος στην Αν. Αττική