Τουλάχιστον 1 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Αττική