«Τα Δημοτικά Σχολεία Πρωταθλητές στην Ανακύκλωση» | 2ο Δημ.Σχολείο Μελισσίων