Σύμφωνο Συνεργασίας με την Enterprise Greece με στόχο την προώθηση του Τουρισμού Υγείας