Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, καθάρισαν τη Λ. Αμαλίας σε όλη την έκτασή της, από τα αυτοκόλλητα χαρτάκια που είχαν τοποθετηθεί για τις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς