Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ωδείου Αθηνών