Συνάντηση με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σ. Βούλτεψη