Συνάντηση με την Πρόεδρο του κινήματος “Take me Home” Α. Τρανούλη