Συγχαρητήρια στον νέο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά