Στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο, «Παιδεία Για Ένα Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα»