Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων στην Αργυρούπολη