Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της αρχηγίας του Πυροσβεστικού Σώματος