Πόρος: Έναρξη των έργων ενεργειακής αναβάθμισης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης