Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής η ανακύκλωση