Προκαλεί την κοινή λογική το θράσος της κας Δούρου