Παραδώσαμε σήμερα στον Δήμαρχο Πειραιά Γ. Μώραλη το πρώτο μέρος από τα 1.200 ειδικά κυτία ανακύκλωσης τα οποία θα τοποθετηθούν σε εσωτερικούς χώρους σχολείων, δημοτικών και δημόσιων κτιρίων του Πειραιά