Παράδοση Πινακίδων σε Ελληνικής Κατασκευής Αυτοκίνητα στη Διεύθυνση Μεταφορών