Παράδοση κάδων εσωτερικής ανακύκλωσης σε νηπιαγωγεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού