Παράδοση απορριμματοφόρου και κάδων συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας