Παιδικό Πανεπιστήμιο για τους μαθητές της Αττικής από την Περιφέρεια