Ολοκληρώνεται η διανομή τροφίμων σε περίπου 10.000 ωφελούμενους στον Νότιο Τομέα