Οι Κινητές Ομάδες Επίσκεψης στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) πραγματοποίησαν διαγνωστικά τεστ για τον Covid-19 στον Οίκο Ευγηρίας «Βηθανία» στη Ν. Μάκρη