Οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα διενεργούνται και τις Κυριακές