Ξεκινά ο Πολιτιστικός Ιούνιος από την Περιφέρεια Αττικής